پروژه پیاده سازی قالب پنل کاربری و استخراج قالب پنل ادمین از سایت شامل چه جزئیاتی است:

یه قالب پنل کاربری داریم که می خواهیم از المان های اون قالب استفاده کنیم و پنل های کاربری رو بسازیم

پنل کاربری فروشنده، ناظر، و... که در مجموع 20 صفحه مجزا هست + مودال ها و...

و یه سایت فروشگاهی داریم که میخواهیم قالب پنل ادمین سایت رو استخراج کنیم

در واقع نیازبه فایل های html , css , js پنل ادمین داریم 

پنل ادمین سایت در دسترس هست 

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 18966 میانگین امتیاز
  • 23428
   HTML
  • 6672
   Javascript
  • 1428
   jQuery
  • 33382
   CSS
  • 29923
   برنامه نویسی تح..
  در 10 روز
 • 3218 میانگین امتیاز
  • 3710
   HTML
  • 1560
   Javascript
  • 1780
   jQuery
  • 5850
   CSS
  • 3190
   برنامه نویسی تح..
  در 14 روز
 • 1261 میانگین امتیاز
  • 1725
   HTML
  • 550
   Javascript
  • 1870
   CSS
  • 900
   برنامه نویسی تح..
  در 7 روز
 • 1455 میانگین امتیاز
  • 1980
   HTML
  • 1850
   Javascript
  • 0
   jQuery
  • 1990
   برنامه نویسی تح..
  در 10 روز