پروژه مقایسه مفهوم نابرابری اجتماعی در اندیشه دارندورف و ابن خلدون شامل چه جزئیاتی است:

عنوان مقاله "مقایسه مفهوم نابرابری اجتماعی در اندیشه دارندورف و ابن خلدون" 

مقاله بایستی به شیوه آکادمیک نوشته شده، در نوشتن مقاله از متن اصلی نویسنده استفاده شود لازم به توضیح است که می‌توان متن اصلی را از سایر مقالات موجود استخراج کرد. منبع دهی انجام شود (حداقل 5 منبع). 

مقاله بایستی دارای چکیده، مقدمه، بیان مسآله، بدنه مقاله و در آخر نتیجه‌گیری و فهرست منابع بوده و حداقل در 10 صفحه و با فونت بی نازنین 14 نوشته شود.

بازه زمانی برای نگارش این مقاله حداقل تا 5 شهریور می‌باشد.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 366 میانگین امتیاز
  • 300
   نگارش دانشگاهی
  • 500
   مقاله نویسی
  • 300
   پژوهش
  در 1 روز
 • 678 میانگین امتیاز
  • 600
   نگارش دانشگاهی
  • 756
   مقاله نویسی
  در 7 روز
 • 216 میانگین امتیاز
  • 150
   نگارش دانشگاهی
  • 500
   مقاله نویسی
  • 0
   پژوهش
  در 8 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   پژوهش
  در 10 روز