پروژه بهينه سازی وب سایت Seo شامل چه جزئیاتی است:

ما برای سایتمون نیازمند خدمات مرتبط با سئو هستیم

محتواهای قدیمی باید پاکسازی بشه 

و زیرساخت و لینک دهی های داخلی و خارجی و ... بهینه شوند 


بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 110 میانگین امتیاز
  • 110
   SEO
  در 30 روز
 • 11348 میانگین امتیاز
  • 5220
   Link Building
  • 17477
   SEO
  در 1 روز
 • 100 میانگین امتیاز
  • 200
   SEO
  • 0
   بازاریابی اینتر..
  در 10 روز
 • 150 میانگین امتیاز
  • 150
   SEO
  در 7 روز