پروژه ترجمه مقاله پزشکی... شامل چه جزئیاتی است:

سلام، یک مقاله پزشکی دارم که می خواستم ترجمه بشه. در صورت تمایل به همکاری، پاراگراف اول را برای نمونه ترجمه کنید. http://file.ponisha.ir/Download/95eaba989fe1fe1eb8b75591e08e9ae0/Voltage-gated_sodium_channels_.pdf

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 49 میانگین امتیاز
  • 124
   ترجمه
  • 124
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در پ..
  • 0
   تخصص ترجمه در ش..
  • 0
   تخصص ترجمه در ز..
  در 6 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در پ..
  • 0
   تخصص ترجمه در ش..
  • 0
   تخصص ترجمه در ز..
  در 4 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در پ..
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در ز..
  در 3 روز