پروژه طراحی لوگوی دفتر معماری و ست اداری شامل چه جزئیاتی است:

نیاز به یک لوگو‌ جهت یک دفتر معماری 

و همچنین ست اداری شامل کارت ویزیت،سربرگ و پاکت

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 68232 میانگین امتیاز
  • 65806
   طراحی آیکون
  • 65188
   تصویرسازی
  • 67838
   ادوبی ایلاستریت..
  • 74098
   ادوبی فوتوشاپ
  در 4 روز
 • 55504 میانگین امتیاز
  • 44019
   طراحی آیکون
  • 53058
   تصویرسازی
  • 60588
   ادوبی ایلاستریت..
  • 64353
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 22085 میانگین امتیاز
  • 21967
   طراحی آیکون
  • 19903
   ادوبی ایلاستریت..
  • 24387
   ادوبی فوتوشاپ
  در 4 روز
 • 14206 میانگین امتیاز
  • 8882
   طراحی آیکون
  • 13212
   ادوبی ایلاستریت..
  • 20524
   ادوبی فوتوشاپ
  در 4 روز