پروژه طراحی لوگوی دفتر معماری و ست اداری شامل چه جزئیاتی است:

نیاز به یک لوگو‌ جهت یک دفتر معماری 

و همچنین ست اداری شامل کارت ویزیت،سربرگ و پاکت

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 90758 میانگین امتیاز
  • 79453
   طراحی آیکون
  • 87142
   تصویرسازی
  • 95072
   ادوبی ایلاستریت..
  • 101367
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 45702 میانگین امتیاز
  • 45617
   طراحی آیکون
  • 43153
   ادوبی ایلاستریت..
  • 48337
   ادوبی فوتوشاپ
  در 4 روز
 • 22677 میانگین امتیاز
  • 13777
   طراحی آیکون
  • 18857
   ادوبی ایلاستریت..
  • 35399
   ادوبی فوتوشاپ
  در 4 روز
 • 27464 میانگین امتیاز
  • 26201
   طراحی آیکون
  • 25032
   تصویرسازی
  • 27393
   ادوبی ایلاستریت..
  • 31233
   ادوبی فوتوشاپ
  در 5 روز