پروژه طراحی بنر و عکس برای سایت شامل چه جزئیاتی است:

 بنر تبلیغاتی برای سایت و شبکه های مجازی نیاز داریم با کیفیت بالا

در زمینه مبلمان نییاز به تعدادی بنر داریم که روزانه به صورت پست داخل اینستا و شبکه های مجازی استفاده کنیم 

همکاری مداوم نیازمند هستیم 

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 893 میانگین امتیاز
  • 1787
   طراحی بنر
  • 0
   بنر وب
  در 5 روز
 • 3640 میانگین امتیاز
  • 3640
   طراحی بنر
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   بنر وب
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی بنر
  در 1 روز