پروژه لوگو شرکت شامل چه جزئیاتی است:

لوگو شرکت تعمیراتی
برای سایت
و معرفی برند

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 71132 میانگین امتیاز
  • 68456
   طراحی آیکون
  • 68088
   تصویرسازی
  • 70738
   ادوبی ایلاستریت..
  • 77248
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 39619 میانگین امتیاز
  • 24694
   طراحی آیکون
  • 31924
   ادوبی ایلاستریت..
  • 62239
   ادوبی فوتوشاپ
  در 10 روز
 • 58880 میانگین امتیاز
  • 47335
   طراحی آیکون
  • 56374
   تصویرسازی
  • 63904
   ادوبی ایلاستریت..
  • 67909
   ادوبی فوتوشاپ
  در 4 روز
 • 12515 میانگین امتیاز
  • 9211
   طراحی آیکون
  • 3669
   ادوبی ایلاستریت..
  • 24666
   ادوبی فوتوشاپ
  در 6 روز