پروژه لوگو شرکت شامل چه جزئیاتی است:

لوگو شرکت تعمیراتی
برای سایت
و معرفی برند

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 37419 میانگین امتیاز
  • 24694
   طراحی آیکون
  • 28924
   ادوبی ایلاستریت..
  • 58639
   ادوبی فوتوشاپ
  در 10 روز
 • 42816 میانگین امتیاز
  • 40450
   طراحی آیکون
  • 41062
   تصویرسازی
  • 42302
   ادوبی ایلاستریت..
  • 47452
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 40747 میانگین امتیاز
  • 35593
   تصویرسازی
  • 41897
   ادوبی ایلاستریت..
  • 44752
   ادوبی فوتوشاپ
  در 4 روز
 • 19265 میانگین امتیاز
  • 19147
   طراحی آیکون
  • 17083
   ادوبی ایلاستریت..
  • 21567
   ادوبی فوتوشاپ
  در 4 روز