پروژه ترجمه زیرنویس شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه ی زیرنویس 

امکانات ویژه

تمام وقت

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

  • 34994 میانگین امتیاز
    • 34994
      ترجمه
    در 180 روز