پروژه تولید مجموعه داده از جملات انگلیسی شامل چه جزئیاتی است:فایل توضیحات که ضمیمه شده است را مطالعه بفرمایید

500 رکورد

750 هزار تومان


*در صورت تمایل به انجام کار ، 10 مورد نمونه ارسال بفرمایید.

*این کار نیاز به حوصله و روحیه تعامل با کارفرما دارد.

* زمان انجام کار قابل انعطاف است


شما باید دو جمله مطابق مثال های زیر استخراج کنید و طبق انها جمله نتیجه را بنویسید:


Forgetfulness can contribute to a weak work performance

People with severe anxiety tend to have difficulties remembering tasks

People with severe anxiety tend to have a weak work performance

---------------------------

Children are supposed to be seating in the back seat of the car

Opening windows after smoking blows smoke back into the faces of passengers seating in the back seat    Opening windows after smoking blows smoke back into the faces of children

---------------------------

When brain chemicals function in different ways, we behave differently   

Chemicals in the brains of people with depression function differently   

People with depression behave differently

----------------------------------

Dolphins and monkeys are the most sociable animals.

 Animals who plays more than others seems to be more sociable

  Dolphin and monkeys plays more than other animals.


مطابق مثالهای قبل، هر استنتاج باید شامل سه جمله باشد. دو جمله مقدمه و یک جمله نتیجه؛ جمله اول و دوم مقدمات استنتاج هستند و باید در آن دو، سه قسمت وجود داشته باشد:

1.    قسمتی که در هر دو تکرار شده و مشترک است،

2.    قسمتی که اختصاص به مقدمه نخست دارد،

3.    قسمتی که اختصاص به مقدمه دوم دارد.

قسمت مشترک، همان قسمتی است که ارتباط بین دو جمله را به منظور استنتاج کردن برقرار می¬کند. برای گرفتن نتیجه، قسمت مشترک حذف می¬شود و از قسمت های باقی مانده جمله نتیجه ساخته می-شود.

•    دو جمله ی اول نباید شامل کلمات contain, cause, affect  vitamin,  باشند.

•    مثال‌های ساده و ابتدایی که در آن ها هر سه قسمت شامل تنها یک کلمه است و قسمت مشترک کاملا یکسان است، مد نظر نیستند. برای مثال:

P1: Some of the architects are bankers.

P2: All of the bankers are chefs.

•    استنتاج‌ها می‌توانند از هر منبعی اعم از وب، کتب انگلیسی، فیلم و ... و در هر زمینه‌ای اعم از تخصصی (روانشناسی-فلسفه-منطق-زبان شناسی-تفسیر-ادبیات-قوانین و...) یا عمومی (دیالوگ‌های روزمره-اخبار و...) استخراج شوند.


پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1473 میانگین امتیاز
  • 1473
   ترجمه فارسی به..
  در 25 روز
 • 750 میانگین امتیاز
  • 750
   ترجمه فارسی به..
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  • 0
   تخصص ترجمه در ع..
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 20 روز