پروژه پروژه ایجاد تسکهای مربوطه بر حسب محتوای متنی موجود شامل چه جزئیاتی است:

در این پروژه محتوای متنی در اختیار شما قرار خواهد گرفت و پس از بررسی محتوا  و طبق پروسه‌ای که به شما توضیح داده میشود تسکهایی را در سیستم ما ثبت و ایجاد میکنید.
بر حسب این محتواهای متنی و از طریق پنل مدیریتی، تسک هایی ایجاد میشود و وضعیت آن تسک بروزرسانی میشود.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   دستیار مجازی
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   دستیار مجازی
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 4 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   دستیار مجازی
  در 30 روز