پروژه ایجاد یک وب سایت خبری شامل چه جزئیاتی است:

یک وب سایت خبری با ورد پرس نیاز دارم که وب سایت قالب نصب شود و افزونه های سئو و دو افزونه ایی که 

خودم تهیه کرده ام نصب گردد.

قالب به اختیار شما انتخاب شود 

از قالب های رایگان هم استفاده شود مناسب است 

سرعت کار مهم است 

دامین و هاست را به شما می دهم 

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 47875 میانگین امتیاز
  • 37640
   PHP
  • 53925
   CSS
  • 52062
   برنامه نویسی تح..
  در 10 روز
 • 10390 میانگین امتیاز
  • 6479
   MySQL
  • 12785
   PHP
  • 11940
   CSS
  • 10359
   برنامه نویسی تح..
  در 3 روز
 • 8166 میانگین امتیاز
  • 8800
   MySQL
  • 11600
   PHP
  • 4100
   برنامه نویسی تح..
  در 3 روز
 • 3067 میانگین امتیاز
  • 1220
   MySQL
  • 1610
   PHP
  • 6250
   CSS
  • 3190
   برنامه نویسی تح..
  در 3 روز