پروژه ایجاد یک وب سایت خبری شامل چه جزئیاتی است:

یک وب سایت خبری با ورد پرس نیاز دارم که وب سایت قالب نصب شود و افزونه های سئو و دو افزونه ایی که 

خودم تهیه کرده ام نصب گردد.

قالب به اختیار شما انتخاب شود 

از قالب های رایگان هم استفاده شود مناسب است 

سرعت کار مهم است 

دامین و هاست را به شما می دهم 

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 62557 میانگین امتیاز
  • 53360
   PHP
  • 71755
   CSS
  در 10 روز
 • 12441 میانگین امتیاز
  • 13725
   PHP
  • 11940
   CSS
  • 11659
   برنامه نویسی تح..
  در 3 روز
 • 10233 میانگین امتیاز
  • 10900
   MySQL
  • 13700
   PHP
  • 6100
   برنامه نویسی تح..
  در 3 روز
 • 8565 میانگین امتیاز
  • 9065
   PHP
  • 9515
   CSS
  • 7115
   برنامه نویسی تح..
  در 5 روز