پروژه تولید رشته عدد و چاپ شامل چه جزئیاتی است:

چند تا عدد بگیره و بهم یه رشته عدد بده داخل نوت پد.

این برنامه برای محاسبات پرداخت حقوق مورد نیاز است

ابتدا شماره پیش حساب را بگیرد و بعد شماره حساب و میزان حقوق این سه عدد را به صورت یک عدد پیای درنوت پد نمایش دهد اما بین شماره حساب و حقوق تعدادی صفر بگذارد این تعداد صفر باید بگونه ای باشد که رشته 22 کارکتر شود پس تعداد صفر ها متغیر است.

بعد رشته اعداد بعدی را تولید کند. 

توجه داشته باشید که رشته های تولید شده همگی در یک فایل نوت پد باشند و فاصله بین هر رشته فقط یک اینتر باشد.

قسمت دوم نرم افزار باید توانایی چاپ اعداد از یک عدد دلخواه تا عدد دلخواه دیگر باشد با این قابلیت که محل چاپ را خودم انتخاب کنم و تعداد چاپ از هر عدد را هم خودم بگم و استپ شمارش عدد را هم خودم بگم.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 19338 میانگین امتیاز
  • 25142
   ASP.Net
  • 14809
   C Sharp Program..
  • 24304
   دسک تاپ ویندوز
  • 29688
   برنامه نویسی تح..
  • 2748
   SQL Server
  در 2 روز
 • 2387 میانگین امتیاز
  • 3650
   ASP.Net
  • 2225
   C Sharp Program..
  • 3475
   دسک تاپ ویندوز
  • 200
   SQL Server
  در 5 روز
 • 718 میانگین امتیاز
  • 600
   ASP.Net
  • 600
   C Sharp Program..
  • 600
   دسک تاپ ویندوز
  • 1190
   برنامه نویسی تح..
  • 600
   SQL Server
  در 6 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 3 روز