پروژه تولید رشته عدد و چاپ شامل چه جزئیاتی است:

چند تا عدد بگیره و بهم یه رشته عدد بده داخل نوت پد.

این برنامه برای محاسبات پرداخت حقوق مورد نیاز است

ابتدا شماره پیش حساب را بگیرد و بعد شماره حساب و میزان حقوق این سه عدد را به صورت یک عدد پیای درنوت پد نمایش دهد اما بین شماره حساب و حقوق تعدادی صفر بگذارد این تعداد صفر باید بگونه ای باشد که رشته 22 کارکتر شود پس تعداد صفر ها متغیر است.

بعد رشته اعداد بعدی را تولید کند. 

توجه داشته باشید که رشته های تولید شده همگی در یک فایل نوت پد باشند و فاصله بین هر رشته فقط یک اینتر باشد.

قسمت دوم نرم افزار باید توانایی چاپ اعداد از یک عدد دلخواه تا عدد دلخواه دیگر باشد با این قابلیت که محل چاپ را خودم انتخاب کنم و تعداد چاپ از هر عدد را هم خودم بگم و استپ شمارش عدد را هم خودم بگم.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 15943 میانگین امتیاز
  • 21397
   ASP.Net
  • 10279
   C Sharp Program..
  • 20054
   دسک تاپ ویندوز
  • 25438
   برنامه نویسی تح..
  • 2548
   SQL Server
  در 2 روز
 • 737 میانگین امتیاز
  • 1150
   ASP.Net
  • 625
   C Sharp Program..
  • 975
   دسک تاپ ویندوز
  • 200
   SQL Server
  در 5 روز
 • 718 میانگین امتیاز
  • 600
   ASP.Net
  • 600
   C Sharp Program..
  • 600
   دسک تاپ ویندوز
  • 1190
   برنامه نویسی تح..
  • 600
   SQL Server
  در 6 روز
 • 2780 میانگین امتیاز
  • 3450
   ASP.Net
  • 1860
   C Sharp Program..
  • 4450
   برنامه نویسی تح..
  • 1360
   SQL Server
  در 2 روز