پروژه ثبت اسناد حسابداری با نرم افزار شامل چه جزئیاتی است:

ثبت اسناد حسابداری بصورت روزانه توسط نرم افزار، از طریق دورکاری بصورت ریموت کامپیوتر یا از طریق انتقال بکاپ از اینترنت .به این صورت که اسناد از طریق اینترنت فرستاده می شود و پس از ثبت فایل دریافت میگردد .  

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 1 روز