پروژه User management by Golang, Mongodb, Redis شامل چه جزئیاتی است:برنامه به زبان Go با استفاده از mongodb جهت ذخیره اطلاعات و استفاده از redis جهت نگهداری auth key کاربر

وبسرویس ها به صورت زیر باشد:

    کاربر می‌تواند از طریق

        /api/user/signup

        با گرفتن نام کاربری و رمز عبور در سامانه ثبت نام کند

        output: 200 OK

        on fail: 400


        /api/user/signin

        با گرفتن نام کاربری و رمز عبور وارد سامانه شود

        output: jwt-key

        output: 200 OK

        on fail: 401


        /api/user/signout

        output: 200 OK

        با گرفتن Authentication-key ، کاربری کاربر فوق را منقضی کند


        /api/user

        متد: GET

        از middleware میگذرد وبا استفاده از jwt-key که در  redis موجود می‌باشد کاربر را validate می‌کند و داده مورد نظر را بر می‌گرداند. همچنین برای همه route هایی که قرار است Auth بشوند زمان انقضا key هر بار چک می‌شود.

        output: Object of user details [exeptions: password, ID]

        متد: UPDATE

        به روز رسانی اطلاعات کاربر


نمونه ای از تست هرکدام از وبسرویس ها نیز به همراه برنامه اراپه شود

تصریح شده 12 شهریور 1398 13:18

چهار نوع کاربر  به سطوح دسترسی مختلف و role های مختلف وجود دارد.

هنگام signout کلید auth کاربر در redis منقضی شود

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   RESTful
  در 7 روز
 • 500 میانگین امتیاز
  • 500
   Golang
  • 500
   Redis
  • 500
   RESTful
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   NoSQL Couch and..
  • 0
   Golang
  • 0
   Redis
  در 3 روز