پروژه نوشتن چند تا کد Sql server برای یک جدول دیتابیس شامل چه جزئیاتی است:

ما یک نمونه فایل اکسل داریم که در آن چند تا از ستون ها دارای فرمول هستند و از ستون های دیگر محاسبه میشوند
ما میخواهیم این فرمول ها را با کدهای sql روی یک جدول از دیتابیس خود که دارای حجم زیادی از اطلاعات هست پیاده کنیم.
در واقع تبدیل چند فرمول اکسل به فرمول sql را میخواهیم ولی چون دیتابیس بزرگی داریم نیاز داریم که از دستورات حرفه ای sql استفاده شود که کار پردازش دیتابیس سریع انجام شود.وگرنه تبدیل فرمول ها به دستورات ساده sql کار ساده ای است.
در پیوست نمونه فایل اکسل ارسال میشود . ولی فایل دیتابیس چون حجم زیادی دارد قابل آپلود نیست.
ضمنا 5000 رکورد از دیتابیس را در یک فایل csv  برای بررسی بیشتر.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Microsoft SQL S..
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Microsoft SQL S..
  در 1 روز
 • 340 میانگین امتیاز
  • 340
   Microsoft SQL S..
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Microsoft SQL S..
  در 5 روز