پروژه ترجمه مقاله انگلیسی در حیطه روانشناسی شامل چه جزئیاتی است:

نیاز به ترجمه متن روانشناسی 6 صفحه ای برای استفاده در ادبیات پژوهش است. متن علمی در زمینه رضایت زناشویی و مهارت ارتباطی می باشد.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 3912 میانگین امتیاز
  • 4764
   ترجمه
  • 3061
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 902 میانگین امتیاز
  • 1255
   ترجمه
  • 550
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 1771 میانگین امتیاز
  • 1771
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 1522 میانگین امتیاز
  • 1472
   ترجمه
  • 1572
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز