پروژه ترجمه مقاله انگلیسی در حیطه روانشناسی شامل چه جزئیاتی است:

نیاز به ترجمه متن روانشناسی 6 صفحه ای برای استفاده در ادبیات پژوهش است. متن علمی در زمینه رضایت زناشویی و مهارت ارتباطی می باشد.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 10980 میانگین امتیاز
  • 13185
   ترجمه
  • 8776
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 1632 میانگین امتیاز
  • 2035
   ترجمه
  • 1230
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 2731 میانگین امتیاز
  • 2731
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 1281 میانگین امتیاز
  • 2562
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز