پروژه تهیه فیلم آموزشی SQL Server 2019 شامل چه جزئیاتی است:

با سلام، نیاز به یک مدرس برای دوره SQL Server 2019 داریم. می خواهیم یک دوره آموزشی یه صورت فیلم تهیه گردد که سرفصل ها و مباحث تئوری و عملی داشته باشد و کاربردی گردد.

از طریق پیام خصوصی شرایط خودتان را برای تدریس در این دوره به صورت فیلم آموزشی اعلام نمایید.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 300 میانگین امتیاز
  • 600
   MySQL
  • 0
   SQL Server
  در 15 روز
 • 360 میانگین امتیاز
  • 360
   SQL Server
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   MySQL
  در 15 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   SQL Server
  • 0
   Microsoft SQL S..
  در 20 روز