پروژه ترجمه مقاله ژنتیک با موضوع ژن اوتیسم شامل چه جزئیاتی است:

 نیاز به ترجمه این مقاله دارم که باید از صفحه 903 تا 909 ترجمه شود

یک مقدار در فورس زمانی هستم و ترجیحم این هست که تا پایان وقت پس فردا 22 ام شهریور این مقاله ترجمه شده باشد

این یک مقاله تخصصی در خصوص ژنتیک هست با موضوع ژن اوتیسم که باید از انگلیسی به فارسی ترجمه شود


بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 7406 میانگین امتیاز
  • 1482
   ترجمه
  • 13330
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 10980 میانگین امتیاز
  • 13185
   ترجمه
  • 8776
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 2835 میانگین امتیاز
  • 2150
   ترجمه
  • 3520
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 1632 میانگین امتیاز
  • 2035
   ترجمه
  • 1230
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز