پروژه ترجمه مقاله ژنتیک با موضوع ژن اوتیسم شامل چه جزئیاتی است:

 نیاز به ترجمه این مقاله دارم که باید از صفحه 903 تا 909 ترجمه شود

یک مقدار در فورس زمانی هستم و ترجیحم این هست که تا پایان وقت پس فردا 22 ام شهریور این مقاله ترجمه شده باشد

این یک مقاله تخصصی در خصوص ژنتیک هست با موضوع ژن اوتیسم که باید از انگلیسی به فارسی ترجمه شود


بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6896 میانگین امتیاز
  • 972
   ترجمه
  • 12820
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 3912 میانگین امتیاز
  • 4764
   ترجمه
  • 3061
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 2085 میانگین امتیاز
  • 1500
   ترجمه
  • 2670
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 1893 میانگین امتیاز
  • 1820
   ترجمه
  • 1966
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز