پروژه آموزش پیاده سازی تپسل پلاس شامل چه جزئیاتی است:

کسی میخوام که پیاده سازی تپسل پلاس از جمله ویدیویی آنی و بنری بینابینی و استاندارد رو در محیط اندروید استودیو گام به گام آموزش بده تا خودم بتونم پیاده کنم.توجه کسی پروژه رو قبول کنه که خوب بتونه آموزش بده اگه نتونم پیاده سازی کنم اتمام پروژه تایید نخواهد شد.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 14210 میانگین امتیاز
  • 14210
   Android
  • 14210
   Mobile Phone
  • 14210
   برنامه نویسی مو..
  در 2 روز
 • 10363 میانگین امتیاز
  • 12840
   Android
  • 6910
   Mobile Phone
  • 11340
   برنامه نویسی مو..
  در 2 روز
 • 4793 میانگین امتیاز
  • 5280
   Android
  • 4530
   Mobile Phone
  • 4570
   برنامه نویسی مو..
  در 3 روز
 • 2943 میانگین امتیاز
  • 3310
   Android
  • 2660
   Mobile Phone
  • 2860
   برنامه نویسی مو..
  در 1 روز