پروژه آموزش پیاده سازی تپسل پلاس شامل چه جزئیاتی است:

کسی میخوام که پیاده سازی تپسل پلاس از جمله ویدیویی آنی و بنری بینابینی و استاندارد رو در محیط اندروید استودیو گام به گام آموزش بده تا خودم بتونم پیاده کنم.توجه کسی پروژه رو قبول کنه که خوب بتونه آموزش بده اگه نتونم پیاده سازی کنم اتمام پروژه تایید نخواهد شد.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 24660 میانگین امتیاز
  • 25160
   Android
  • 23660
   Mobile Phone
  • 25160
   برنامه نویسی مو..
  در 2 روز
 • 12880 میانگین امتیاز
  • 15690
   Android
  • 9260
   Mobile Phone
  • 13690
   برنامه نویسی مو..
  در 2 روز
 • 6569 میانگین امتیاز
  • 7056
   Android
  • 6306
   Mobile Phone
  • 6346
   برنامه نویسی مو..
  در 3 روز
 • 3713 میانگین امتیاز
  • 4080
   Android
  • 3430
   Mobile Phone
  • 3630
   برنامه نویسی مو..
  در 1 روز