پروژه برنامه ساده ios شامل چه جزئیاتی است:

یه برنامه سادس که یه سری نقش از قبل داخل برنامه تعیین شده که از این تعداد نقش تعدادیش قفله و با خریدن عضویت ویژه باز میشه( خریدن عضویت ویژه باید ماهیانه باشه ) یه قسمت برای اضافه کردن اسم باشه و بعد از اینکه اضافه کردن اسما تموم شد برنامه نقش ها رو به صورت رندوم بین اسم ها پخش کنه

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 4000 میانگین امتیاز
  • 4000
   iPhone
  • 4000
   Mobile Phone
  • 4000
   برنامه نویسی مو..
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   iPhone
  • 0
   برنامه نویسی مو..
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   iPhone
  • 0
   Mobile Phone
  • 0
   برنامه نویسی مو..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   iPhone
  • 0
   برنامه نویسی مو..
  در 15 روز