پروژه ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی، موضوع: فلسفه، الهیات، هرمنوتیک شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه 20 صفحه از یک کتاب انگلیسی با محتوای الهیات و فلسفه.

فایل اصلی پیوست شده است و بخش هایی که نیاز به ترجمه ندارد با خط قرمز حذف شده است.
تعداد واژگان متن انگلیسی با احتساب حذفیات حدود 6000 کلمه است.
زمان در نظر گرفته شده برای پروژه 6 روز و مبلغ آن 210 هزار تومان است. 

متن تخصصی است و صحت و کیفیت بالای ترجمه همراه با گویا و روان بودن آن ضروری است.

ترجمه در سه پارت تحویل می شود و حق الزحمه مربوطه همزمان با دریافت هر پارت تقدیم می شود.

کیفیت و صحت ترجمه بسیار حائز اهمیت است. مترجم محترم به صلاحدید می تواند به نفع محتوا از التزام به ساختار متن اصلی دست بکشد.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 10477 میانگین امتیاز
  • 10477
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 6 روز
 • 600 میانگین امتیاز
  • 600
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 6 روز
 • 3581 میانگین امتیاز
  • 3581
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 940 میانگین امتیاز
  • 940
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 6 روز