پروژه فراخوانی web APi در دلفی شامل چه جزئیاتی است:

سورسی میخواهم با زبان دلفی که بتواند api با متدهای post و get فراخوانی کند و دیتا دریافت و ارسال کند.

تصریح شده 26 شهریور 1398 08:36

پروژه در دلفی نسخه ۷ ایجاد شود

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 200 میانگین امتیاز
  • 200
   Delphi
  در 1 روز
 • 1866 میانگین امتیاز
  • 1866
   Delphi
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز