پروژه گزارش علمی در زمینه تعاریف و مفاهیم شبکه حسگر بیسیم شامل چه جزئیاتی است:

گزارش باید حداقل 10 صفحه A4 استاندارد باشد. فونت گزارش B Nazanin 14 Normal بوده و فاصله بین خطوط 1.5 باشد. گزارش باید به صورت یک فایل Word تحویل گردد. مطالب از وبسایت های عمومی و ویکی پدیا کپی نشود (کلیه مطالب ارسالی کنترل شده و سپس پرداخت انجام خواهد گردید). در صورت کیفیت بالای مطالب ارسالی، در سایر پروژه ها نیز همکاری صورت خواهد پذیرفت. صفحه A4 استاندارد دارای حاشیه 2.5 سانتی متر از لبه های صفحه می باشد.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  در 2 روز
 • 1130 میانگین امتیاز
  • 1130
   گزارش نویسی
  در 2 روز
 • 400 میانگین امتیاز
  • 400
   گزارش نویسی
  در 2 روز
 • 100 میانگین امتیاز
  • 100
   گزارش نویسی
  در 4 روز