پروژه کپی اطلاعات از نرم افزار به فایل ورد شامل چه جزئیاتی است:

در این پروژه اطلاعات یک نرم افزار به دو فایل ورد وارد خواهند شد. این اطلاعات متن هایی به زبان انگلیسی هستند که بعد از کپی کردن فرمت آنها طبق دستورالعمل داده شده تغییر خواهند کرد. 

مدت زمان تخمین شده برای انجام اینکار حدود 9 ساعت می باشد. 

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   دستیار مجازی
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   دستیار مجازی
  در 2 روز
 • 660 میانگین امتیاز
  • 660
   دستیار مجازی
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   دستیار مجازی
  در 2 روز