پروژه نوشتن رایتینگ سمپل در رابطه با رشته زبان انگلیسی شامل چه جزئیاتی است:

در واقع رایتینگ سمپل مورد نظر یک مقاله بین 9 تا 20 صفحه در رابطه با یکی از موضوعات مرتبط با رشته زبان انگلیسی می باشد.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1270 میانگین امتیاز
  • 1340
   مقاله نویسی
  • 1200
   پژوهش
  در 10 روز
 • 255 میانگین امتیاز
  • 510
   مقاله نویسی
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   پژوهش
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز