پروژه ترجمۀ متن های گوناگون از انگلیسی به فارسی شامل چه جزئیاتی است:

ما چند متن 20 تا 200 صفحه ای در زمینه های گوناگون داریم که میخواهیم از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شوند.

مترجم باید کاملاً به متن وفادار باشد و متن را به زبان فارسی با کیفیت عالی کاملاً صحیح، دقیق، روان و خوانا ترجمه کند.

لطفاً علاوه بر پیشنهاد مبلغ ترجمۀ متن براساس تعداد واژه ها، اطلاعاتی در مورد تحصیلات تان، سابقۀ کاری تان در زمینۀ ترجمه، زمینه های ترجمه تان و هر اطلاعات دیگری که به ما در تصمیم گیری و انتخاب کمک کند، ارسال فرمایید.

متن نمونه را می توانید در فایل پیوست مشاهده کنید.

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2383 میانگین امتیاز
  • 0
   نوشتن کتاب
  • 4584
   ترجمه
  • 4879
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 70
   تخصص ترجمه در ا..
  در 1 روز
 • 862 میانگین امتیاز
  • 658
   ترجمه
  • 1067
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 1230 میانگین امتیاز
  • 3691
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   ترجمه زبان های..
  در 1 روز
 • 1632 میانگین امتیاز
  • 2035
   ترجمه
  • 1230
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز