پروژه پیاده سازی (تایپ) مصاحبه صوتی شامل چه جزئیاتی است:

تایپ سریع سه مصاحبه هرکدام به طور متوسط یک ساعت.

نوشتن حالات مصاحبه شونده در کروشه. همچون: تعجب، تردید، خوشحالی و ...

تحویل حداکثر هر دو سه روز یک مصاحبه.

با حفظ امانت داری.

امکانات ویژه

فوری

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 977 میانگین امتیاز
  • 977
   تایپ
  در 3 روز
 • 4390 میانگین امتیاز
  • 4390
   تایپ
  در 1 روز
 • 2890 میانگین امتیاز
  • 2890
   تایپ
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 10 روز