پروژه پیاده سازی (تایپ) مصاحبه صوتی شامل چه جزئیاتی است:

تایپ سریع سه مصاحبه هرکدام به طور متوسط یک ساعت.

نوشتن حالات مصاحبه شونده در کروشه. همچون: تعجب، تردید، خوشحالی و ...

تحویل حداکثر هر دو سه روز یک مصاحبه.

با حفظ امانت داری.

امکانات ویژه

فوری

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 149 میانگین امتیاز
  • 149
   تایپ
  در 10 روز
 • 2890 میانگین امتیاز
  • 2890
   تایپ
  در 1 روز
 • 977 میانگین امتیاز
  • 977
   تایپ
  در 3 روز
 • 150 میانگین امتیاز
  • 150
   تایپ
  در 1 روز