پروژه ورود اطلاعات مالى (ثبت هزينه) شامل چه جزئیاتی است:

هر رديف ١٠٠٠ تومان

مراحل شامل تغيير نام فايل، تشخيص نوع و سرفصل هزينه و ورود اطلاعات

دسترسي از طريق دراپ باكس

تسويه هر ١٠٠ رديف (١٠٠ هزار تومان) ادامه كار در صورت رضايت

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Excel
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Excel
  در 1 روز
 • 2490 میانگین امتیاز
  • 2490
   Excel
  در 7 روز
 • 400 میانگین امتیاز
  • 400
   Excel
  در 6 روز