پروژه طراحى سيستم مالى و فايل هاي اكسل شامل چه جزئیاتی است:

مشخص كردن سرفصل هزينه ها و آناليز مالي و داشبورد مديريت مالي در اكسل

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Excel
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Excel
  در 1 روز
 • 2750 میانگین امتیاز
  • 2750
   Excel
  در 5 روز
 • 160 میانگین امتیاز
  • 160
   Excel
  در 10 روز