پروژه طراحی تایپوگرافی سه‌کلمه‌ای نستعلیق شامل چه جزئیاتی است:

لوگو طراحی شده. تایپوگرافی فارسی لوگوی سه‌کلمه‌ای نیازمند طراحی است.

خروجی .svg مورد نیاز است. نمونه‌های اولیه برای آشنایی با طراحی مورد انتظار ارسال می‌شود.

زم

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 71132 میانگین امتیاز
  • 68456
   طراحی آیکون
  • 68088
   تصویرسازی
  • 70738
   ادوبی ایلاستریت..
  • 77248
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 57880 میانگین امتیاز
  • 46335
   طراحی آیکون
  • 55374
   تصویرسازی
  • 62904
   ادوبی ایلاستریت..
  • 66909
   ادوبی فوتوشاپ
  در 2 روز
 • 14531 میانگین امتیاز
  • 9057
   طراحی آیکون
  • 13612
   ادوبی ایلاستریت..
  • 20924
   ادوبی فوتوشاپ
  در 4 روز
 • 3377 میانگین امتیاز
  • 2130
   طراحی آیکون
  • 2030
   تصویرسازی
  • 2400
   ادوبی ایلاستریت..
  • 6951
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز