پروژه طراحی تایپوگرافی سه‌کلمه‌ای نستعلیق شامل چه جزئیاتی است:

لوگو طراحی شده. تایپوگرافی فارسی لوگوی سه‌کلمه‌ای نیازمند طراحی است.

خروجی .svg مورد نیاز است. نمونه‌های اولیه برای آشنایی با طراحی مورد انتظار ارسال می‌شود.

زم

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 100573 میانگین امتیاز
  • 88793
   طراحی آیکون
  • 96382
   تصویرسازی
  • 105412
   ادوبی ایلاستریت..
  • 111707
   ادوبی فوتوشاپ
  در 2 روز
 • 23327 میانگین امتیاز
  • 13877
   طراحی آیکون
  • 18957
   ادوبی ایلاستریت..
  • 37149
   ادوبی فوتوشاپ
  در 4 روز
 • 15004 میانگین امتیاز
  • 10487
   طراحی آیکون
  • 14723
   تصویرسازی
  • 15844
   ادوبی ایلاستریت..
  • 18962
   ادوبی فوتوشاپ
  در 7 روز
 • 8300 میانگین امتیاز
  • 8112
   طراحی آیکون
  • 5242
   تصویرسازی
  • 10026
   ادوبی ایلاستریت..
  • 9822
   ادوبی فوتوشاپ
  در 2 روز