پروژه پیش بینی سری زمانی الگوریتم یاد گیری و شبکه عصبی در متلب شامل چه جزئیاتی است:

هدف پیشبینی آینده با استفاده از اطلاعات گذشته می باشد مقدار تابع و زمانهای متناظر آن در فایل اکسل موجود می باشد برنامه باید از روی فایل اکسل داده ها را برداشته و پیش بینی تابع برای گام های زمانی بعدی انجام دهد 

پس از انجام باید توضیحات کافی داده شود تا متوجه روش کار شوم و بتوانم حالتهای مختلف آزمون خطا کنم 

نتایج خروجی نیز باید در فایل اکسل ذخیره شود 

امکانات ویژه

فوری

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 13500 میانگین امتیاز
  • 13500
   Matlab
  در 10 روز
 • 400 میانگین امتیاز
  • 400
   Matlab
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Matlab
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Matlab
  در 2 روز