پروژه طراحی سه بعدی سردر دانشگاه تهران شامل چه جزئیاتی است:

طراحی سه بعدی سردر دانشگاه تهران. نمونه های اماده اینترنتی از دقت خوبی برخوردار نیستند. جهت پرینت 3 بعدی ما به انحنای سردر و تمام جزییات اندازه ها، کمان ها و زوایا به همان شکل واقعی نیاز داریم. در واقع خود سردر باید مدل شود.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6585 میانگین امتیاز
  • 8370
   3D Modelling
  • 4800
   3DS Max
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   3D Animation
  • 0
   3D Modelling
  • 0
   3DS Max
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   3D Modelling
  • 0
   3DS Max
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   3D Animation
  • 0
   3D Modelling
  • 0
   3DS Max
  در 3 روز