پروژه طراحی pcb از روی شماتیک در برنامه proteus شامل چه جزئیاتی است:

یک شماتیک ساده در proteus کشیدم. میخوام شماتیک بررسی و درصورت نیاز اصلاح بشه و چینش pcb آماده بشه.

شماتیک طراحی شده اتصال آردینو نانو با ۲ تا L293 هست.

برای لود کردن آردینو در proteus به کتابخانه 

https://github.com/cyberponk/Arduino-Library-for-Proteus

نیاز دارید.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1820 میانگین امتیاز
  • 1820
   الکترونیک
  در 2 روز
 • 1000 میانگین امتیاز
  • 1000
   الکترونیک
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   الکترونیک
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   الکترونیک
  در 3 روز