پروژه موشن 30 ثانیه ای شامل چه جزئیاتی است:

من ودیو موشن میخوام در حدود 30 ثانیه با نمونه کار های زیر و توضیحات پیوست کار فرس هست لطفا در کمترین زمان انجام شود

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 95310 میانگین امتیاز
  • 95310
   انیمیشن
  در 1 روز
 • 2270 میانگین امتیاز
  • 2270
   انیمیشن
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   انیمیشن
  در 1 روز
 • 100 میانگین امتیاز
  • 100
   انیمیشن
  در 2 روز