پروژه فایل اتوکد ربات شامل چه جزئیاتی است:

فایل اتوکد یک ماشین ربات خیلی ساده رو نیاز دارم. این ماشین رباتی ساخته شده و عکسهای اون موجوده که از روی اون فایل اتوکدش رو درست کنید

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2110 میانگین امتیاز
  • 2110
   اتوکد
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   اتوکد
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   اتوکد
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   اتوکد
  در 1 روز