پروژه ترجمه متن روانشناسی شامل چه جزئیاتی است:

به صورت روان ترجمه شود

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2151 میانگین امتیاز
  • 2167
   ترجمه
  • 2136
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز