پروژه طراحی کارت ویزیت شامل چه جزئیاتی است:

طراحی لوگو و کارت ویزیت ساده شامل یه لوگو یه متن و مشخصات تماس

کارت ویزیت جهت کارهای مهندسی و ساختمانی می باشد

غیر فایل عکس فایل لایه باز هم مود نیاز است

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2863 میانگین امتیاز
  • 1620
   طراحی تبلیغات
  • 900
   کارت ویزیت
  • 6070
   طراحی گرافیک
  در 3 روز
 • 2181 میانگین امتیاز
  • 600
   طراحی تبلیغات
  • 2300
   کارت ویزیت
  • 3645
   طراحی گرافیک
  در 2 روز
 • 2819 میانگین امتیاز
  • 800
   کارت ویزیت
  • 4838
   طراحی گرافیک
  در 4 روز
 • 1892 میانگین امتیاز
  • 2518
   طراحی تبلیغات
  • 1825
   کارت ویزیت
  • 1333
   طراحی گرافیک
  در 4 روز