پروژه ویرایش متون انگلیسی و تولید محتوای انگلیسی شامل چه جزئیاتی است:

سلام 


ما یک کمپین اینترنتی در سایت kickstarter و indiegogo محتوا به انگلیسی ترجمه شده و بخشی نیز باید ترجمه شود 

لازم است شخص با زبان انگلیسی و ادبیات انگلیسی کاملا مسلط باشد 

متن را مطالعه ایرادات را برطرفو یک متن بدون ایراد و جذاب ایجاد کند 

و همچنین به صورت روزانه محتوای جدید بر اساس گفته ها ایجاد کند 
بخشی از محتوا درون وب سایت و بخشی در صفحه کمپین استفاده میشود 


پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2562 میانگین امتیاز
  • 2562
   ترجمه
  • 2562
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 750 میانگین امتیاز
  • 750
   ترجمه
  • 750
   ترجمه فارسی به..
  در 30 روز
 • 200 میانگین امتیاز
  • 0
   نویسندگی فنی
  • 400
   ترجمه
  در 20 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 30 روز