پروژه بررسی یک نرم افزار حسابداری انگلیسی و تهیه گزارش فنی شامل چه جزئیاتی است:

با سلام

برای این پروژه نیاز است که حتما تحصیلات حسابداری داشته باشید و بر اصول حسابداری مسلط باشید و با نرم افزارهای حسابداری مختلف کار کرده باشید و اصول آنها را بدانید. همچنین باید بر زبان انگلیسی تخصصی حسابداری مسلط باشید. 

نیاز است یک نرم افزار انگلیسی حسابداری که به شما معرفی میشود را بررسی کنید و کارهای زیر را انجام داده و به تفکیک گزارش دهید :

1- تمامی اصطلاحات ، کلمات و عبارات بکار رفته در نرم افزار را ابتدا ترجمه و سپس معادل آن در عملیات حسابداری و در نرم افزارهای ایرانی را به تفکیک توضیح دهید.

2- تمامی منوهای نرم افزار را بررسی کرده و تمامی قسمتها را به تفکیک و به زبان ساده و به شکل فنی  ِحسابداری توضیح دهید که هر منو و هر زیر منو از نرم افزار  - با ذکر ورودی ها و خروجی ها و توضیح مفاهیم آنها-  چه کاری انجام میدهد و چه عملیاتی صورت میگیرد ؟ توجه کنید وقتی هر منو یا زیر منو را کلیک میکنید به یک صفحه ی جدید وارد میشوید تمامی عبارات و گزینه ها را توضیح دهید.

توجه : در مورد قسمت 2 دقت نمایید که باید طرز کار و شیوه ی کار در هر بخش از برنامه را توضیح دهید که مثلا برای کار با منوی X و زیر منوی a از آن چه اطلاعاتی باید فراهم شود و مثلا برای کار با یک بخش باید قبلا با بخش دیگری کار کرد و اطلاعات را وارد نمود تا بتوان از یک بخش دیگر استفاده کرد. در هر بخش باید توضیح دهید که ورودی ها چه هستند و چگونه باید فراهم شوند و نتیجه ی کار در این بخش چیست ؟
فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   حسابداری
  در 7 روز