پروژه طراحی و اجرای اسلایدر و صفحه یک رویداد در سایت ایوند شامل چه جزئیاتی است:

برای یک رویداد آموزشی یک صفحه در سایت ایوند اجرا خواهیم کرد .
اسلایدر برای تبلیغ رویداد
تراکت تبلیغی
بنر تبلیغ در اینترنت
لازم داریم
لطفا  فقط اگر نمونه کار قبلی دارید ارسال و اعلام نمایید

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 3058 میانگین امتیاز
  • 3911
   طراحی تبلیغات
  • 2205
   طراحی گرافیک
  در 3 روز
 • 2487 میانگین امتیاز
  • 3475
   طراحی تبلیغات
  • 1500
   طراحی گرافیک
  در 15 روز
 • 275 میانگین امتیاز
  • 550
   طراحی تبلیغات
  • 0
   طراحی گرافیک
  در 3 روز
 • 148 میانگین امتیاز
  • 148
   طراحی گرافیک
  در 5 روز