پروژه توسعه یک لندینگ پیج شامل چه جزئیاتی است:

ما به یک توسعه دهنده و دولوپر نیاز داریم، پروژه رو ۲ روزه تحویل بده، همه چیز آماده است حتی دیتابیس 

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 59990 میانگین امتیاز
  • 40220
   MySQL
  • 68643
   PHP
  • 57998
   CSS
  • 73101
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز
 • 38156 میانگین امتیاز
  • 22153
   MySQL
  • 42073
   PHP
  • 45572
   CSS
  • 42828
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز
 • 19679 میانگین امتیاز
  • 6650
   MySQL
  • 28108
   PHP
  • 15673
   CSS
  • 28285
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز
 • 12610 میانگین امتیاز
  • 1600
   MySQL
  • 8595
   PHP
  • 26565
   CSS
  • 13680
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز