پروژه توسعه یک لندینگ پیج شامل چه جزئیاتی است:

ما به یک توسعه دهنده و دولوپر نیاز داریم، پروژه رو ۲ روزه تحویل بده، همه چیز آماده است حتی دیتابیس 

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 56782 میانگین امتیاز
  • 40220
   MySQL
  • 65143
   PHP
  • 56165
   CSS
  • 65601
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز
 • 28087 میانگین امتیاز
  • 13973
   MySQL
  • 30767
   PHP
  • 36562
   CSS
  • 31048
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز
 • 15753 میانگین امتیاز
  • 6650
   MySQL
  • 20557
   PHP
  • 15073
   CSS
  • 20734
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز
 • 10873 میانگین امتیاز
  • 1600
   MySQL
  • 8425
   PHP
  • 19895
   CSS
  • 13575
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز