پروژه ترجمه مقاله انگلیسی در حوزه مالی شامل چه جزئیاتی است:

این مقاله در حوزه مالی می باشد . تعداد صفحات برابر با 14 صفحه دو ستونه است . در متن مقاله نمودارها و جداول به نسبت زیادی قرار دارد . 

خلاصه مقاله هم به شرح زیر می باشد :

We perform a large-scale empirical study in order to compare the forecasting performances

of single-regime and Markov-switching GARCH (MSGARCH) models from a risk management

perspective. We find that MSGARCH models yield more accurate Value-at-Risk,

expected shortfall, and left-tail distribution forecasts than their single-regime counterparts

for daily, weekly, and ten-day equity log-returns. Also, our results indicate that accounting

for parameter uncertainty improves the left-tail predictions, independently of the inclusion

of the Markov-switching mechanism.

لطفا در صورت پیشنهاد پاراگراف بالا را ترجمه نمایید.

با تشکر

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5075 میانگین امتیاز
  • 6725
   ترجمه
  • 3426
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 2463 میانگین امتیاز
  • 2510
   ترجمه
  • 2416
   ترجمه انگلیسی ب..
 • 1971 میانگین امتیاز
  • 1971
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 430 میانگین امتیاز
  • 430
   ترجمه
  • 430
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز