پروژه سیستم مدیریت و فعال سازی گارانتی و خدمات پس از فروش شامل چه جزئیاتی است:

فاز اول پروژه :در نظر داریم سیستم گارانتی بصورت شناسه یکتا بر روی QR  داشته باشیم که فرد با اسکن آن مشخصات کامل محصول را همراه با عکس آن در قالبی زیبا داشته باشد و در صورت فعال بودن گارانتی مشخصات محدودی از شخص فعال کننده زمان فعال شدن و... را ببیند و درصورت فعال نبودن گارانتی محصول گزینه ای جهت فعال سازی با شماره موبایل و فرم ثبت نام باز شود و بعد از ثبت نام و تایید شماره گارانتی فعال شود.
پنلی مدیریتی نیز وجود داشته باشد که چند مدل گزارش های فعال سازی در آن وجود داشته باشد.
درتمامی این فرایندها امنیت داده دیتابیس استانداردسازی شده و کدنویسی قوی و منطقی بر پایه ساختار MVC مورد نیاز می باشد.
فازهای بعدی آن پس از اجرای موفق فاز اولیه به مجری اعلام خواهد شد.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 61778 میانگین امتیاز
  • 35071
   HTML
  • 72843
   PHP
  • 77421
   برنامه نویسی تح..
  در 30 روز
 • 33690 میانگین امتیاز
  • 200
   HTML
  • 59420
   PHP
  • 41450
   برنامه نویسی تح..
  در 35 روز
 • 10930 میانگین امتیاز
  • 10430
   HTML
  • 11430
   برنامه نویسی تح..
  در 7 روز
 • 8000 میانگین امتیاز
  • 0
   HTML
  • 12000
   PHP
  • 12000
   برنامه نویسی تح..
  در 40 روز