پروژه سیستم مدیریت و فعال سازی گارانتی و خدمات پس از فروش شامل چه جزئیاتی است:

فاز اول پروژه :در نظر داریم سیستم گارانتی بصورت شناسه یکتا بر روی QR  داشته باشیم که فرد با اسکن آن مشخصات کامل محصول را همراه با عکس آن در قالبی زیبا داشته باشد و در صورت فعال بودن گارانتی مشخصات محدودی از شخص فعال کننده زمان فعال شدن و... را ببیند و درصورت فعال نبودن گارانتی محصول گزینه ای جهت فعال سازی با شماره موبایل و فرم ثبت نام باز شود و بعد از ثبت نام و تایید شماره گارانتی فعال شود.
پنلی مدیریتی نیز وجود داشته باشد که چند مدل گزارش های فعال سازی در آن وجود داشته باشد.
درتمامی این فرایندها امنیت داده دیتابیس استانداردسازی شده و کدنویسی قوی و منطقی بر پایه ساختار MVC مورد نیاز می باشد.
فازهای بعدی آن پس از اجرای موفق فاز اولیه به مجری اعلام خواهد شد.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 52561 میانگین امتیاز
  • 26941
   HTML
  • 65143
   PHP
  • 65601
   برنامه نویسی تح..
  در 30 روز
 • 33523 میانگین امتیاز
  • 200
   HTML
  • 58920
   PHP
  • 41450
   برنامه نویسی تح..
  در 35 روز
 • 9270 میانگین امتیاز
  • 9620
   HTML
  • 8920
   برنامه نویسی تح..
  در 7 روز
 • 3686 میانگین امتیاز
  • 3820
   HTML
  • 3820
   PHP
  • 3420
   برنامه نویسی تح..
  در 15 روز