پروژه ترجمه متن از فارسی به عربی شامل چه جزئیاتی است:

با عرض سلام و درود

یک متن در حدود چهار صفحه به فارسی نوشته شده است که توضیحاتی عمومی در حوزه پزشکی است و نیازمند ترجمه دقیق از فارسی به عربی است. نحوه نگارش و دقت انجام کار بسیار بسیار اهمیت دارد.

نمونه متن:

بيني در طي روزها و هفته هاي ابتدايي پس از جراحي نسبت به وارد آمدن ضربه يا #تروما آسيب پذير مي باشد،بخصوص حتي ضربات با شدت كمتر از حدمعمول در طي يكماه اول پس از جراحي مي تواند باعث آسيب و تغيير شكل بيني گردد.

البته جراحي اصولي و بكار بردن تكنيك هاي مختلف جهت استحكام بخشيدن به بيني در طي جراحي مي تواند تا حد زيادي از بروز آسيب جلوگيري نمايد.

به طور كلي ٦ ماه تا يكسال بعد از جراحي #استحكام_بيني تقريبا به حالت عادي باز ميگردد.


فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2711 میانگین امتیاز
  • 6925
   ترجمه
  • 710
   ترجمه فارسی به..
  • 500
   ترجمه فارسی به..
  در 3 روز
 • 800 میانگین امتیاز
  • 650
   ترجمه فارسی به..
  • 950
   ترجمه فارسی به..
  در 2 روز
 • 440 میانگین امتیاز
  • 440
   ترجمه فارسی به..
  در 4 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 12 روز