پروژه ویراستاری متن مرتبط با روانشناسی و خودسازی شامل چه جزئیاتی است:

چهار فایل ورد، مجموعاً سیزده هزار کلمه نیازمند ویرایش کامل بر اساس قوانین فرهنگستان از نظر نگارشی، دستوری، علامتگذاری

رعایت نیم فاصله ها و یکسان سازی جدا یا سرهم نویسی است. فونت و فاصله نوشته ها نباید تغییر کند. 

لطفا در صورت سابقه کار جدی در زمینه ویرایش اعلام آمادگی بفرمایید.

با تشکر

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 8901 میانگین امتیاز
  • 4472
   ویرایش متن
  • 13330
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 1600 میانگین امتیاز
  • 1600
   ویرایش متن
  در 4 روز
 • 1749 میانگین امتیاز
  • 3498
   ویرایش متن
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 9 روز
 • 461 میانگین امتیاز
  • 0
   ویرایش متن
  • 922
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز