پروژه مدیریت صفحه اینستاگرام شخصی شامل چه جزئیاتی است:

سلام.
پروژه فوق جهت مدیریت صفحه شخصی (کاری) در حوزه تبلیغات، بازاریابی و توسعه کسب و کار می باشد، لذا تولید محتوای تصویری و متنی طبق منابع تعیین شده صورت خواهد پذیرفت به همین جهت اغلب منابع مورد نیاز برای تولید محتوای متنی در اختیار شما قرار خواهد گرفت. جهت تولید و طراحی محتوای تصویری نیز با هم اندیشی طرح و قالب مورد نیاز آماده سازی خواهد شد.

تقویم محتوا و استراتژی محتوا از جانب کارفرما گردآوری خواهد شد.

تعداد محتوای مورد نیاز جهت مدیریت صفحه شخصی : 60 استوری + 30 پست در ماه 

بودجه پروژه : با توجه به شرایط فریلنسر از 200.000  تومان الی 400.000  تومان 

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  در 30 روز
 • 250 میانگین امتیاز
  • 0
   بازاریابی از طر..
  • 500
   بازاریابی اینست..
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   تبلیغات
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی تبلیغات
  • 0
   بازاریابی اینست..
  در 1 روز