پروژه طراحی موشن گرافی دستورات ورود به کارخانه شامل چه جزئیاتی است:

برای درب ورودی کارخانه نیاز به یک موشن گرافیک داریم تا توضیحات و اخطار های لازم را بدهد .

مثلا : قبل از ورود حتما روپوش بپوشید

از تکیه دادن به دستگاه ها خودداری کنند و ...

نزدیک 10-15 موضوع است که مطرح می شود .


بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 64190 میانگین امتیاز
  • 95310
   انیمیشن
  • 33070
   موشن گرافیک
  در 3 روز
 • 38950 میانگین امتیاز
  • 45040
   انیمیشن
  • 32860
   موشن گرافیک
  در 7 روز
 • 6432 میانگین امتیاز
  • 11710
   انیمیشن
  • 1154
   موشن گرافیک
  در 10 روز
 • 11095 میانگین امتیاز
  • 14345
   انیمیشن
  • 7845
   موشن گرافیک
  در 4 روز