پروژه تولید محتوا در خصوص گردشگری شامل چه جزئیاتی است:

جهت یک سایت گردشگری به یک تولید محتوا متنی در خصوص شمال کشور نیاز دارم

شهرها امکان گردشگری

البته  موضوع رو خودم میدم

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1576 میانگین امتیاز
  • 0
   نوشتن کتاب
  • 5022
   نوشتن توضیحات م..
  • 0
   گزارش نویسی
  • 2558
   نوشتن نقد
  • 300
   نویسنده
  در 2 روز
 • 1654 میانگین امتیاز
  • 2121
   نوشتن توضیحات م..
  • 1187
   نویسنده
  در 5 روز
 • 567 میانگین امتیاز
  • 100
   نوشتن توضیحات م..
  • 0
   گزارش نویسی
  • 1603
   نوشتن نقد
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   نوشتن توضیحات م..
  • 0
   نویسنده
  در 30 روز