پروژه مقاله با موضوع سیستم های باربر جانبی در سازه ها شامل چه جزئیاتی است:

موضوع : سیستم های باربر جانبی

زیر عنوان ها:

مقدمه، انواع سیستم های باربر ساختمانی، دیوار باربر، قاب ساختمانی، قاب خمشی، سیستم دوگانه یا ترکیبی، سیستم ستون کنسولی، سایر سیستم ها بعلاوه سیستم های باربر جدید

سیستم های باربر در سازه های بلند

انواع هر کدام از موارد فوق میبایست در تیتر های جداگانه تعریف شده و توضیح داده شوند.

هر زیر عنوان دارای عکس مرتبط.

موارد بالا می تواند با سلیقه مجری کمی تغییر کرده و/یا مواردی به آنها اضافه کردد.

شماره گذاری، رفرنس دهی استاندارد، زیرنویس اصطلاحات انگلیسی، استفاده از مراجع ISI جدید.

تعداد صفحات 25 تا 30 صفحه باشد و کپی نشود.

کیفیت کار بسیار مهم است، استفاده از ترجمه ماشینی قابل قبول نیست.

در صورت رضایت 3 پروژه مشابه دیگر به در اختیار مجری قرار خواهد گرفت.

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2556 میانگین امتیاز
  • 0
   مقاله نویسی
  • 4870
   مهندسی عمران
  • 2800
   مهندسی سازه
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مهندسی عمران
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   نگارش دانشگاهی
  • 0
   مهندسی عمران
  در 7 روز