پروژه پیاده سازی الگوریتم مسیریابی چند معیاره درشبکه‌NOCتوسطNoxim شامل چه جزئیاتی است:

 انجام شبیه سازی به کمک نرم افزار ناکسیم Noxim برای پیاده سازی یک الگوریتم آگاه از کیفیت سرویس چند معیاره در شبکه های روی تراشه.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   C++ Programming
  در 4 روز
 • 700 میانگین امتیاز
  • 700
   C++ Programming
  در 7 روز